Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinė pedagogika (anglų k. - Social Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531MX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550114

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Profesinės veiklos praktikos metu studentas konceptualizuoja ir reflektuoja savo patirtį. Praktikos metu studentas ugdo socialinio pedagogo profesines kompetencijas įvairiais lygmenimis, integruodamas teorines žinias, praktinius įgūdžius bei vertybines nuostatas. Praktikos metu studentai atlieka taikomuosius tyrimus, kurių rezultatus naudoja rengiant baigiamąjį darbą. Bendra praktikos trukmė - 30 kreditų.
Socialinės pedagogikos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti profesionaliais socialiniais pedagogais.