Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinis marketingas ir ženklodara (anglų k. - International Marketing and Branding)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Rinkodara

Studijų krypties šaka

Tarptautinė rinkodara

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Rinkodara

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Tarptautinės rinkodaros profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Aukštojo mokslo diplomas, 6015
Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6581LX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550414

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-12-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Jungtinė studijų programa Tarptautinis marketingas ir ženklodara skirta parengti tarptautinio marketingo specialistus, kurie gebės savarankiškai ir profesionaliai analizuoti rinkas, rengti marketingo strategijas, planuoti ir įgyvendinti tarptautinėse rinkose veikiančių įmonių marketingo sprendimus, kurti įmonės ar produkto ženklodarą ir ją pozicionuoti tarptautinėse (globaliose) rinkose. Studijuojami studijų dalykai: Marketingo pagrindai; Verslo komunikacija; Vartotojų elgsena ir psichologija; Vizualioji semiotika; Tarptautinė prekyba; Prekės ženklo valdymas; Tarpkultūrinė komunikacija; Verslo teisė; Tarptautinis marketingas (B2B, B2C); Marketingo tyrimai; Pardavimų valdymas; Įmonių finansai; Tarptautinio marketingo strategijos; Pozicionavimo ir ženklodaros strategijos; Produkto pritaikymas ir plėtotė bei kt. Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos. Studentų pasirinkimui siūlomi studijų krypties žinių gilinimo dalykai: Marketingo projektų planavimas; Įvykio marketingo planavimas; Informacinės ir komunikacinės technologijos marketinge; Tarptautinė logistika marketinge. Studijuojami bendrieji koleginių studijų bei laisvai pasirenkamieji studijų dalykai, skirti tarpkryptinėms studijoms arba bendrųjų kompetencijų ugdymui. Tai jungtinė studijų programa, kurią baigus studentams suteikiamas jungtinis kvalifikacinis laipsnis, liudijamas Socialinių mokslų kolegijos ir University of Economy in Bydgoszcz (Lenkija) aukštojo mokslo diplomais.