Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (anglų k. - Physical activity and Public Health)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Visuomenės sveikata

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6105

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121GX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450915

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji visuomenės sveikatos specialistai studijuoja anatomiją, žmogaus genetiką ir mikrobiologiją, bendrąją ir pratimų fiziologiją, bendrąją ir analizinę chemiją, biochemiją, sveikatos fiziką ir genetiką, visuomenės ir asmens sveikatą, aplinką ir sveikatą ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: praktika bendrojo lavinimo mokyklose ir praktika visuomenės sveikatos biuruose. Praktika skirta supažindinti su sveikatingumo veiklos organizavimu, įgyti sveikatingumo ir fizinio aktyvumo skatinimo programų sudarymo įgūdžių. Praktinių studijų trukmė - 560 val.
Sveikatos ir fizinio aktyvumo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.