Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Architektūra (anglų k. - Architecture)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Architektūra

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras
Architektas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-18

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211PX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470731

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji architektūros magistrai studijuoja bendruosius studijų programos dalykus: miestų kultūros teoriją, šiuolaikinės kultūrologijos objektus ir masinę komunikaciją, architektūrinę renovaciją, architektūros paveldo apsaugą, ekologinė architektūrą ir kt. ir pasirenkamų specializacijų dalykus:
urbanistinio planavimo specializacijoje – urbanistinis planavimas, fizinių teritorijos išteklių ir kraštovaizdžio apsauga, urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija ir kt.;
statinių architektūros specializacijoje – Urbanistinių kompleksų architektūros specializacijoje – urbanistinių kompleksų projektavimas, meniniai urbanistikos principai ir kt.;
pastatų ir jų kompleksų projektavimas urbanizuotoje ar gamtinėje aplinkoje, architektūros semantika ir psichologija, kūrybinės paieškos metodai, naujos technologijos architektūroje ir kt.;
pastatų renovacijos specializacijoje – pastatų konstrukcijų renovacija, akustika ir šviesos technika ir kt.
Praktikos nenumatyta. Studijų metu rengiami projektai, būdingi architekto praktinei veiklai.
Architektūros antrosios pakopos studijų programa skirta asmenims, turintiems architektūros bakalauro ar architekto kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti architektūros magistrais.