Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinės elektroninės sistemos (anglų k. - Information Systems Software Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211BX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Informacinių elektroninių sistemų magistrantūros tikslas - rengti informatikos inžinerijos magistrus, kurie turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų kuriant ir gaminant šiuolaikiškus informacinius įtaisus, kuriant ir naudojant informacines sistemas, suprastų naujas mokslo žinias, idėjas, technologijas ir galėtų jomis remtis bei savarankiškai tobulėti.
Būsimieji informatikos inžinerijos magistrai studijuoja signalus ir jų apdorojimą, intelektualiąsias, realaus laiko, įterptines ar paskirstytas sistemas ir jų projektavimą, medicininių bei bioinžinerinių vaizdų apdorojimą ir kt. Iš viso studijuojama 12 dalykų. Per pirmuosius tris semestrus atliekamas tiriamasis darbas, o paskutiniajame - rašomas baigiamasis darbas.
Praktinių įgūdžių ir gebėjimų įgyjama dirbant universiteto laboratorijose ir kompiuterinėse klasėse, taip pat atliekant mokslinius tyrimus.
Informacinių elektroninių sistemų studijų programa skirta asmenims, turintiems informatikos inžinerijos, kompiuterių inžinerijos, telekomunikacijų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos ar elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti informatikos inžinerijos magistrais.