Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biotechnologija (anglų k. - Biotechnology)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Biotechnologijos

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-4

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU Final Evaluation Report_Biotechnology 2022.pdf
VDU_Biotechnologijų _vertinimo išvadų nr. SV4-104 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k.pdf

Valstybinis kodas

6121FX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji Biotechnologijos bakalaurai studijuoja matematiką, neorganinę, organinę, bioneorganinę koloidų chemiją, fiziką, biologiją, genetiką, mikrobiologiją, biofiziką, biochemiją, bioinformatiką, elektroniką, įvairius biotechnologijos ir kitus dalykus.
Biotechnologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį arba jį atitinkantį išsilavinimą ir siekiantiems tapti biotechnologijos bakalaurais.