Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kibernetinio saugumo vadyba (anglų k. - Cybersecurity Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-18

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX049

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos „Išmaniųjų technologijų verslo vadyba“ trukmė – 3,5 metų nuolatinėse ir 5 metai ištęstinėse studijose, apimtis –210 ECTS kreditų. Programa susideda iš: bendrųjų universitetinių studijų dalykų (24 kreditai), studijų krypties dalykų ( 165 kreditai), dalykų, skirtų gilesnei specializacijai ( 27 kreditų) iš jų bakalauro baigiamojo darbo (12 kreditų).
Pagrindiniai studijų dalykai: Verslo informacinės technologijos, Verslo komunikacija, Virtualios tinklinės organizacijos, Informacijos vadyba, Socialinė atsakomybė ir saugumas internete.
Studentai turi atlikti 15 kreditų (10 savaičių) apimties praktiką. Ji atliekame šeštame semestre.