Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Žemės ūkio technologijos ir vadyba (anglų k. - Agricultural Technologies and Management)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Žemės ūkis

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė ir veterinarija (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-56

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121IX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450810

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Žemės ūkio mokslų (pagrindinės studijų krypties kvalifikacinis laipsnis) ir vadybos ar viešojo administravimo (gretutinės studijų krypties kvalifikacinis laipsnis) bakalaurai studijuoja: augalininkystės technologinių procesų projektavimą, sodininkystės ir daržininkystės technologijų valdymą, gyvulininkystės technologijas, žemės ūkio verslo vadybą, žemės ūkio inovacijų valdymą, kaimo plėtros vadybą, viešųjų projektų administravimą ir kt.
Programoje numatytos mokomosios praktikos (11 ECTS kr.) ir profesinės veiklos praktika (17 ECTS kr.). Studijų programa baigiama dviejų krypčių baigiamaisiais darbais.
Programa skirta asmenims, turintiems vidurinįjį išsilavinimą.