Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompozicija (anglų k. - Composition)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211PX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470215

Finansinės grupės kodas

1.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai): parengti menų magistrus, puikiai išmanančius mokslo tiriamojo darbo pagrindus, kompozicijos teoriją ir praktiką, turinčius labai gerus instrumentuotės, elektroninės ir kompiuterinės muzikos kūrimo įgūdžius. Baigęs šią programą, studentas bus įgijęs kūrybos patirtį, gebės profesionaliai įgyvendinti su akademiniais muzikos žanrais susijusius kūrybinius projektus, sėkmingai dirbti elektroninės muzikos srityje, taip pat bus sukaupęs gilias teorines žinias, gebės plėsti akiratį ir mokytis savarankiškai.
Studijų rezultatai: gebėjimas dirbti ir tobulėti savarankiškai; gebėjimas kritiškai ir savikritiškai mąstyti; tarpasmeniniai ir bendravimo įgūdžiai, gebėjimas motyvuoti; gebėjimas profesionaliai komponuoti muziką; gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus; gebėjimas analizuoti muzikines struktūras; gebėjimas išmanyti skirtingus muzikinius kontekstus; gebėjimas integruotis į skirtingus muzikinius, socialinius ir kultūrinius kontekstus.
Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, seminarai mažose grupėse, individualios paskaitos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: įskaita, egzaminas, baigiamasis egzaminas.
Studijų dalykai (moduliai), praktika: studijų krypties dalykai, baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Akademinė kūryba
Skaitmeninės technologijos
Profesinės veiklos galimybės: įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti kūrybinį ir mokslo tiriamąjį darbą kultūros, muzikinio švietimo, mokslo, koncertinėse ir kitose su menine veikla susijusiose įstaigose, kultūros ir muzikos industrijos sferose (reklamos, garso įrašų ir pan. srityse), kūrybinėse organizacijose, dalyvauti meno projektuose, atlikti kitą aukštos kompozitoriaus kompetencijos reikalaujantį darbą.
Tolesnių studijų galimybės: įgijęs menų magistro laipsnį kompozicijos studijų absolventas turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas. Absolventai, siekiantys įgyti pedagoginių kompetencijų, gali stoti į Muzikos edukologijos studijų programą.