Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Valstybinis kodas

P21071586

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3510715

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

Nėra duomenų

Būtinas minimalus išsilavinimas

Nereglamentuojamas

Kiti reikalavimai

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims pritaikyta profesinio mokymo programa, teikiama be socialinių įgūdžių ugdymo programos.

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-07-23
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam šaltkalviui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, pasiruošti atlikti šaltkalvio darbus, mechaniškai apdirbti detales ir atlikti šaltkalviškas operacijas.