Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Istorija (anglų k. - History)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Istorija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2021-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

ŠU_Istorija_BA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121NX059

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji istorijos bakalaurai studijuoja pagrindinės studijų krypties istorijos studijų pagrindų, chronologinės istorijos, Lietuvos istorijos, istorijos mokslo minties raidos, tematinės istorijos, regioninės ir lokalinės istorijos modulius. Studentai, pasirinkę gretutines paveldosaugos studijas, studijuoja dalykus, reikalingus paveldosaugai išmanyti ir darbti paveldosaugos srityje.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: archyvinė praktika, paveldosaugos praktika, archeologijos praktika, žodinės istorijos praktika.
Studijų programos apimtis 240 kreditų, iš jų 60 kreditų skiriama gretutinėms studijoms.
Istorijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti istorijos, gretutinį paveldosaugos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.