Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dirbinių (tekstilės, odos) gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540214

Valstybinis kodas

T43021407

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailieji amatai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Dirbinių (tekstilės, odos) gamintojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Vaizduojamojo meno paslaugų ir dailiųjų dirbinių gamybos sektoriaus profesinis standartas, PSR01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Dirbinių (tekstilės, odos) gamintojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-21

Programos moduliai

31259

Programos apimtis kreditais

90
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Dirbinių (tekstilės, odos) gamintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai projektuoti tekstilės ir odos dirbinius, gaminti audinius (medžiagas), tekstilės ir odos dirbinius bei eksponuoti tekstilės ir odos dirbinius. Asmuo, įgijęs dirbinių (tekstilės, odos) gamintojo kvalifikaciją, galės dirbti tekstilės ir odos dirbinių gamybos dirbtuvėse, tekstilės įmonėse, specializuotose parduotuvėse, kultūros ir meno centruose arba plėtoti privatų verslą. Dirbama su audimo staklėmis, juostų audimo staklėmis, rėmais, mezgimo įrenginiais, marginimo aparatais, vėlimo mašinomis, mezgimo ir nėrimo įrankiais, siuvinėjimo įrankiais, įranga, vėlimo įrankiais, teptukais, tamponėliais, siūlais, dažais, priemonėmis odos dirbiniams supjauti, detalėms apdoroti ir montuoti, siūti, dekoruoti ir apdailinti, kompiuteriu su kūrybinėmis vaizdo apdorojimo programomis ir kitomis profesinei veiklai reikalingomis medžiagomis ir priemonėmis. Būdingas individualus bei komandinis darbas.