Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Patalpų administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540413

Valstybinis kodas

T43041301

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Patalpų administratorius, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Paslaugų administravimo, įstaigų aptarnavimo ir saugos užtikrinimo veiklos sektoriaus profesinis standartas, PSN01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Patalpų administratorius, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-16

Programos moduliai

31243

Programos apimtis kreditais

35
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Patalpų administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam patalpų administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai organizuoti ir teikti patalpų administravimo paslaugas. Asmuo, įgijęs patalpų administratoriaus kvalifikaciją gebės parinkti patalpų administravimo paslaugas teiksiantį personalą, parinkti patalpų administravimo paslaugoms teikti reikalingas priemones, tvarkyti patalpų administravimui reikalingą dokumentaciją, organizuoti patalpų valymo ir tvarkymo darbus ir vykdyti šių darbų priežiūrą, administruoti atsiskaitymus už komunalines paslaugas, atlikti patalpų ir įrenginių techninę priežiūrą, organizuoti patalpų apsaugą.