Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Žirgininkystės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540811

Valstybinis kodas

P43081101

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Augalininkystė ir gyvulininkystė

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Žirgininkystės darbuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos sektoriaus profesinis standartas, PSA01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Žirgininkystės darbuotojas, LTKS IV

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-10

Programos moduliai

31217

Programos apimtis kreditais

110
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Žirgininkystės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam žirgininkystės darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai auginti ir prižiūrėti žirgus, juos treniruoti, organizuoti renginius su žirgais, vykdyti žirgininkystės ir konsultacinę veiklas. Asmuo, įgijęs žirgininkystės darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti samdomais darbuotojais ir pagalbininkais veterinarijos gydyklose, žirgų priežiūros, auginimo ir treniravimo specialistais žirgynuose, kaimo turizmo sodybose, kurti nuosavą žirgininkystės verslą, taip pat vykdyti individualią veiklą.