Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541015

Valstybinis kodas

T43101503

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Kelionės, turizmas ir poilsis

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-10

Programos moduliai

31213

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam renginių ir poilsio paslaugų organizatoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai planuoti, organizuoti ir parduoti renginių ir poilsio paslaugas. Asmuo, įgijęs renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti renginių ir poilsio paslaugų, įrenginių eksploatavimo bei laisvalaikio ir renginių įrangos nuomos įmonėse. Tipinės darbo sąlygos: mobilios darbo vietos, galimos aktyvios specifinės veiklos, darbas su įvairių tipų žmonėmis.