Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nekilnojamojo turto brokerio modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540416

Valstybinis kodas

P43041601

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Didmeninė ir mažmeninė prekyba

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Nekilnojamojo turto brokeris, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Nekilnojamojo turto brokeris, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-02

Programos moduliai

31156

Programos apimtis kreditais

45
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Nekilnojamojo turto brokerio modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam nekilnojamojo turto brokeriui, kuris gebėtų savarankiškai stebėti nekilnojamojo turto rinką, ją analizuoti, rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie nekilnojamojo turto objektus. Vertinti pirkėjų, nuomininkų poreikius, bendrauti su klientais, kurti ir palaikyti verslo santykius. Konsultuoti nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo, nuomos, paskolų bei susijusių mokesčių klausimais. Paruošti nekilnojamojo turto sutartis, dokumentų projektus, įforminti sandorį ir šalių atsiskaitymo būdus.