Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Marketingo technologijos (anglų k. - Marketing Technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informacijos sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-7

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Marketingo technologijos_vertinimo isvados.pdf

Valstybinis kodas

6121BX034

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-06-23
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti kvalifikuotus informacinių technologijų (IT) specialistus, turinčius fundamentinių informacijos sistemų kūrimo ir valdymo srities žinių, leisiančių jiems tinkamai įgyvendinti e-marketingo veiklos srities uždavinius, susijusius su informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taikymu.
Studijų rezultatai:
Numatomi studijų programos rezultatai išreiškia informatikos studijų krypčių grupės kvalifikacijos bendrųjų reikalavimų nuostatas, darbo rinkos paklausą ir studentų lūkesčius studijų procesui ir įgyjamų kvalifikacijų aktualumui Lietuvos ir tarptautiniu mastu.
Studijų metu ugdomas:
• fundamentinės ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstos informacijos sistemų žinios ir gebėjimai,
• fundamentinės ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstos tradicinės ir skaitmeninio marketingo žinios ir taikomieji gebėjimai,
• gebėjimas parinkti, konfigūruoti bei taikyti tinkamas informacinių technologijų ir komunikacijų priemones ir įrankius efektyviam e. marketingo strategijų planavimui, vykdymui ir valdymui skaitmeninėje erdvėje,
• gebėjimas identifikuoti naujų skaitmeninio marketingo modelių technologinius poreikius ir inovatyvių modelių taikymo sritis.
• analitinis ir kritinis mąstymas,
• gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje,
• komunikaciniai bei specialieji gebėjimai
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Teorinės ir praktinės studijos paskaitų ir pratybų metu vykdomos naudojant materialius ir virtualius studijų išteklius, derinamos su studentų savarankišku darbu. Teorinėmis žiniomis, atvejų analize, praktinėmis užduotimis, informacinių technologijų ir programinių įrankių įgūdžiais, individualiu ir komandiniu darbu pagrįstas problemų sprendimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai žodžiu ir raštu, kursiniai darbai, individualios ir komandinės užduotys, jų pristatymai bei ataskaitos, tarpiniai atsiskaitymai, testai, savęs ar kolegų įvertinimas, praktikos įmonėje atlikimas ir jos ataskaita, baigiamojo bakalauro darbo parengimas ir gynimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų pagrindų dalies dalykai (60 kreditų):
• Matematikos dalykai ir Informatikos pagrindų dalykai (Aukštoji matematika, Diskretinė matematika kompiuterių moksle, Statistika, Technologijos ir skaitmeninė visuomenė, Kompiuterių architektūra, Programavimo įvadas, Programavimo kalbos ir aplinkos, Informacijos sistemos ir duomenų bazės, Algoritmų teorija ir duomenų struktūros, Dirbtinio intelekto pagrindai, Informacijos pateikimo internete technologijos, Reikalavimų informacinėms sistemoms analizė ir specifikavimas)
Specialioji dalis (90 kreditų) apima informatikos, marketingo, taikomuosius marketingo technologijų ir bendrųjų kompetencijų dalykus:
• Specialiosios informatikos disciplinos (Audiovizualinės skaitmeninės technologijos, Mobiliųjų įrenginių programavimo technologijos, Didelių duomenų analitika, Kibernetinė sauga ir asmens duomenų valdymas, Socialinių tinklų informacijos analizė)
• Marketingo srities ir bendrųjų kompetencijų dalykai (Marketingo pagrindų transformacija elektroninėje erdvėje, Dalykinė užsienio kalba, Elektroninių pardavimų technologijos ir produkto valdymas, Integruotosios marketingo komunikacijos, Vartotojų elgsena internete, Skaitmeninių projektų valdymas; Marketingo tyrimai)
• Taikomieji elektronininio marketingo technologijų dalykai (Elektroninio verslo technologijos, Elektroninio produkto monetizavimo technologijos ir strategijos, Elektroniniai paskirstymo sprendimai, Rinkų modeliavimas ir prognozavimas, Turinio marketingas; Skaitmeninis prekės ženklo valdymas)
Kursinis darbas (5 kreditų);
Mokomoji praktika (15 kreditų);
Bakalauro baigiamasis darbas (15 kreditų)
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji moduliai (10 kreditų) iš šių disciplinų: Reklamos technologijos; Daiktų internetas; E. marketingo strateginis valdymas; Technologinių inovacijų valdymas ; Skaitmeninio turinio teisminė (forensic) analizė ir kenksmingos PĮ analizė; Komandiniu darbu grindžiamas informacinių sistemų kūrimas, Tarptautinis marketingas, Elektroninio verslo etika;
Bendrieji universitetiniai dalykai (BUS) (15 kreditų);
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Marketingo technologijų programos išskirtinumas išryškėja dėl informatikos ir skaitmeninio marketingo technologijų dalykų integravimo, tarpdisciplininių teorinių ir praktinių gebėjimų ugdymo, inovatyvių skaitmeninių technologijų taikymo studijų procese
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigus studijas suteikiama Informatikos mokslų bakalauro kvalifikacija, atverianti galimybes profesinei veiklai informatikos srityse, ypač siejamose su IT kvalifikacijos specialistų paklausos augimu pasižyminčia skaitmeninio marketingo sritimi.
Marketingo technologijos studijų programos absolventai galės dirbti įmonių specialistais skaitmeninės informacijos sklaidos srityse, interneto vartotojų duomenų analitikais, įmonių informacinių sistemų projektuotojais, reklamos efektyvių skaitmeninių sprendimų kūrėjais ir diegėjais internete, mobiliosiose terpėse ir socialiniuose tinkluose, internetinių paslaugų ir produktų kūrimo projektų vadovais didelėse, vidutinėse ir mažose kompanijose bei viešosiose įstaigose, vystyti inovatyvių marketingo modelių kūrimo įmonių – startuolių veiklą, pasirinkdami karjerą skaitmeninio marketingo, interneto komunikacijos kompanijose; elektroninių pardavimų bei marketingo skyriuose; reklamos agentūrose; žiniasklaidos ar technologijų kompanijose; tarptautinėse interneto turinio kūrimo ir sklaidos organizacijose, marketingo analitikos paslaugų įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji Marketingo technologijų bakalauro studijų programą galės tęsti studijas tiek informatikos, tiek verslo vadybos krypčių magistrantūros studijų programose bei planuoti doktorantūros studijas VU ir kituose universitetuose Lietuvoje bei užsienyje.
Magistro studijų programos informatikos krypčių grupėje, tiksliai atitinkančios Marketingo technologijų tarpdisciplininę koncepciją šiuo metu nėra. VU Verslo mokykloje siūloma Verslo vadybos magistro Marketingo krypties studijų programa „Skaitmeninė rinkodara“.
VU Kauno fakultete studijas galima tęsti marketingo krypties magistro studijų programoje „Marketingas ir prekybos vadyba“, informatikos krypties programoje „Finansų technologijos-Fintech“.