Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Grimuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540215

Valstybinis kodas

T43021501

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Grimuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Grimuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-04-24

Programos moduliai

31100

Programos apimtis kreditais

35
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Grimuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų savarankiškai kurti personažo šukuoseną, kurti ir įgyvendinti charakterinį grimą. Programoje numatyti 2 privalomieji moduliai: Personažo šukuosenos kūrimas. Personažo charakterinio grimo kūrimas ir įgyvendinimas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: parinkti sušukavimo ar šukuosenos stilių, atitinkantį konkretų istorinį laikotarpį; kirpti, šukuoti, dažyti vyrų, moterų, vaikų natūralius plaukus; gaminti ir prižiūrėti natūralaus ir sintetinio plauko perukus bei detales iš sintetinio ir natūralaus plauko ar kitokios medžiagos; parinkti galimus grimo įgyvendinimo būdus ir priemones; kurti grimo specialiuosius efektus.