Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kelionių pardavimo agento modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541015

Valstybinis kodas

T43101502

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Kelionės, turizmas ir poilsis

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Kelionių pardavimo agentas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Turizmo, sporto, renginių ir poilsio paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSN02

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Kelionių pardavimo agentas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-04-23

Programos moduliai

31084

Programos apimtis kreditais

35
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Kelionių pardavimo agento modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam kelionių pardavimo agentui, kuris gebėtų savarankiškai vykdyti informacijos paiešką ir konsultuoti klientus organizuotų turistinių kelionių ir turizmo paslaugų teikimo klausimais, teiktų organizuotų turistinių kelionių ir turizmo paslaugų rinkinius. Kelionių pardavimo agentas turi žinoti Lietuvos Respublikos ir tarptautinius turizmo srities teisės aktus. Darbo priemonės: kompiuteris, kasos aparatas ir kita biuro įranga, rezervacinės sistemos platformos, katalogai, žemėlapiai ir kt. Dirbama patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas, galimos komandiruotės į paslaugų teikimo vietas. Veiklos reikalauja kruopštumo ir atidumo, gebėjimo bendrauti su įvairiais interesantais. Galima konfliktinių situacijų rizika, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Kelionių pardavimo agentui reikalingi bendrieji gebėjimai ir asmeninės savybės: gebėjimas prisitaikyti prie užduočių kaitos, emocinė pusiausvyra, komunikabilumas, gebėjimas bendrauti keliomis užsienio kalbomis, atstovauti įmonės interesams.