Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medkirčio modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520821

Valstybinis kodas

T32082101

Švietimo sritis

Miškininkystė

Švietimo posritis

Miškininkystė

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Medkirtys, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos sektoriaus profesinis standartas, PSA01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Medkirtys, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-11-26

Programos moduliai

31010

Programos apimtis kreditais

20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Medkirčio modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam medkirčiui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai pasiruošti medžių kirtimui ir kirsti medžius ir ruošti medieną. Asmuo, įgijęs medkirčio kvalifikaciją, galės dirbti VĮ Valstybinių miškų urėdijoje, nacionaliniuose, regioniniuose parkuose, įmonėse, atliekančiose miškų ūkio darbus, medienos ruošos įmonėse ar vykdyti individualią miškų ūkio veiklą. Dirbama lauke su motoriniu pjūklu, krūmapjove, medienos matavimo įrankiais, pagalbinėmis medžių vertimo ir kitomis priemonėmis. Dirbant privalu dėvėti darbo drabužius ir asmenines apsaugos priemones.