Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Lietuvių filologija (anglų k. - Lithuanian Philology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Literatūra ir lingvistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_lietuviu filologija_BA__2014.pdf

Valstybinis kodas

6121NX064

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450232

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji filologijos bakalaurai studijuoja filosofiją, kalbotyros įvadą, literatūros teorijos įvadą, lotynų kalbą, bendrąją tautosaką, lietuvių ir visuotinę literatūrą, lietuvių kalbos fonetiką, leksikologiją, morfologiją, akcentologiją bei kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: dialektologinė ir filologinė praktikos. Praktinių studijų trukmė - 10 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami lietuvių filologijos faktų analizavimo, tekstų lingvistiniu ir literatūrologiniu atžvilgiu vertinimo, kalbos vartosenos situacijos vertinimo bei kiti gebėjimai.