Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541011

Valstybinis kodas

P43101101

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Namų ūkio paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-29

Programos moduliai

30567

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų savarankiškai skalbti tekstilės gaminius ir juos valyti šlapiuoju būdu, atlikti cheminį tekstilės gaminių valymą, atlikti baigiamuosius tekstilės gaminių švarinimo darbus. Programoje numatyti 3 privalomieji moduliai: Tekstilės gaminių skalbimas ir šlapiasis valymas, Cheminis tekstilės gaminių valymas, Baigiamieji tekstilės gaminių švarinimo darbai. Taip pat 3 pasirenkamieji moduliai: Tekstilės gaminių taisymas, Tekstilės gaminių priežiūros paslaugos užsakymo priėmimas ir išdavimas, Vienetinių tekstilės gaminių priežiūra. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: paruošti darbo vietą, įrangą ir tekstilės gaminius skalbimo, šlapiojo valymo, cheminio valymo, lyginimo procesams. Skalbti, šlapiai valyti tekstilės gaminius. Valyti tekstilės gaminius cheminiu būdu. Lyginti tekstilės gaminius. Atlikti baigiamuosius tekstilės gaminių priežiūros darbus. Atlikti baigiamuosius odos dirbinių priežiūros darbus. Paruošti tekstilės gaminius atiduoti. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti drabužių skalbyklose ir cheminio valymo valyklose. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo tekstilės gaminių priežiūros technologo studijų krypties programą.