Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto ir logistikos verslas (anglų k. - Transport and Logistics Business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6612

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-112_AK Transport and Logistics Business_B_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531LX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Transporto ir logistikos verslo studijų programoje studijuojami:
1) Bendrojo lavinimo dalykai: užsienio kalba, kalbos kultūra ir dokumentų valdymas, verslo filosofija, verslo etika ir etiketas;
2) Studijų pagrindų dalykai: matematika ir statistika, informacinės technologijos, mikro ir -makroekonomika, vadyba, marketingas, verslo teisė, finansinė apskaita, civilinė ir žmonių sauga;
3) Specialiosios dalies dalykai: įmonių ekonomika ir valdymas, verslo planavimo pagrindai, transporto sistema, transporto priemonės, draudimas, transporto veiklos teisinis reguliavimas, krovinių vežimas, logistika, keleivių vežimas, visuotinė kokybės vadyba.
4) Transporto vadybos specializacijos dalykai: pavojingų krovinių vežimas, tarptautinių krovinių vežimų dokumentų valdymas, muitinės procedūros, tarptautinių krovinių vežimo proceso projektavimas
5) Transporto logistikos specializacijos dalykai: sandėliavimo logistika, tarptautinė transporto logistika, tiekimo grandinės valdymas, tiekimo grandinės projektavimas
Studijų metu atliekamos 4 praktikos: profesinė pažintinė, verslo praktinio mokymo, profesinė ir baigiamoji specializacijos. Verslo praktinio mokymo praktika atliekama kolegijoje. Kitos praktikos atliekamos transporto, logistikos, prekybos ar gamybos įmonėse. Praktikų apimtis 30 kreditų. Baigiamosios specializacijos praktikos vieta derinama su baigiamojo darbo tema ir atitinka tai darbo vietai, kuriai engiamas absolventas.