Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninis marketingas (anglų k. - Digital Marketing)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Rinkodara

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Rinkodara

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6124

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

Rinkodaros krypties studijų vertinimo išvados 2021 - Kazimiero Simonavičiaus universitetas.pdf

Valstybinis kodas

6121LX034

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450414

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
1. Kurti ir įgyvendini rinkodaros ir komunikacijos strategiją
2. Pažinti savo vartotojus ir parinkti rinkodaros bei komunikacijos būdus, leidžiančius koreguoti vartotojų elgseną
3. Kūrybiškai formuoti informacinį pranešimą ir parinkti jo pateikimo kanalus, atsižvelgiant į komunikacijos ypatumus skirtingose erdvėse
Studijų rezultatai:
Studentai turi:
1. Taikyti skirtingus informacijos rinkimo ir analizės būdus siekiant įvertinti situacijos visapusiškumą;
2. Gebėti tikslingai pasitelkti materialinius ir nematerialinius išteklius siekiant rinkodaros ir komunikacijos tikslų;
3. Gebėti sudaryti alternatyvų iškeltų tikslų įgyvendinimo planą;
4. Mokėti kontroliuoti ir operatyviai reaguoti į iškeltų tikslų įgyvendinimo sunkumus ar problemas;
5. Gebėti efektyviai komunikuoti su skirtingomis interesų grupėmis skirtingais strategijos įgyvendinimo etapais;
6. Žinoti individualaus vartotojo ypatumus ir aplinkos veiksnius, darančius įtaką jo sprendimams;
7. Gebėti parinkti tiesiogines ir netiesiogines vartotojui skirtas poveikio priemones, kurios užtikrintų, kad būtų pasiekti rinkodaros ir komunikacijos tikslai;
8. Gebėti sudaryti sąlygas vartotojų lojalumui formuotis;
9. Gebėti generuoti idėjas ir priimti sprendimus rinkodaros ir komunikacijos tikslams pasiekti
10 Gebėti kurti informacinį pranešimą naudojant įvairias technologijas
11. Gebėti pritaikyti informacinį pranešimą skirtingoms auditorijoms ir komunikacijos kanalams
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, užduotys, situacijų analizė, projektinis darbas, testai, diskusijos, konsultacijos, savarankiškas darbas, demonstravimas, vaidmenų žaidimai, savirefleksija, laboratorinis darbas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, užduočių vertinimas, situacijų aptarimas ir vertinimas, projektų vertinimas, testų vertinimas, rašto darbų vertinimas

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentams siūloma rinktis 2 alternatyviai pasirenkamus studijų krypties dalykus:
1. Kūrybos ekonomika arba Verslumas (antreprenerystė)
2. Strateginis valdymas arba Pardavimų valdymas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-