Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Paramediko mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540914

Valstybinis kodas

440091402

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Paramedikas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Paramedikas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2702

Programos apimtis kreditais

110
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji paramedikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pirmosios medicinos pagalbos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, skubiosios medicinos teikimo pagrindų, anatomijos, fiziologijos, patologijos, katastrofų medicinos pagrindų, prevencinės medicinos, vairavimo teorijos.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos mokymo bazėje, valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariatų areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, ir kt. Praktinio mokymo trukmė – 40 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami pirmosios medicinos pagalbos teikimo, reanimacijos ir intensyvios terapijos, skubiosios medicinos teikimo ir kt. gebėjimai.
Paramediko mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.