Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dailiųjų dirbinių pynėjo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520214

Valstybinis kodas

217021404

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailieji amatai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Dailiųjų dirbinių pynėjas/2

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo

Programos trukmė

Dieninė, 3, Metais
Grupinio mokymosi, 3, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Dailiųjų dirbinių pynėjas/2
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2201
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji pynėjai iš vytelių teoriniuose užsiėmimuose mokomi pynimo iš vytelių technologijos, darbo įrengimų ir įrankių panaudojimo, pynimo karkasų ir vytelių paruošimo, nesudėtingos konstrukcijos dekoratyvinių, suvenyrinių, buitinių dirbinių pynimo ir remonto, žaliavų pažinimo, braižybos, piešimo, kompozicijos, dizaino pagrindų, taikomosios dailės ir tautodailės istorijos ir pynimo iš vytelių tradicijų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse, pynimo ir dailiųjų amatų įmonėse. Praktinio mokymo trukmė- 44 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami vytelių auginimo ir paruošimo, pynimo technologijų taikymo ir kt. gebėjimai.
Pynėjo iš vytelių mokymo programa skirta neįgaliesiems asmenims, turintiems nebaigtą pagrindinį išsilavinimą ir sulaukusiems 14 metų.