Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Grožio terapija (anglų k. - Beauty Therapy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Kosmetologija

Studijų krypties šaka

Grožio terapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Grožio terapeutas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550914

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
Rengti grožio terapijos specialistus, gebančius teikti paslaugas grožio ir sveikatingumo srityje, kritiškai vertinti praktinę patirtį profesinėje veikloje ir nuolat mokytis kintančioje nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Demonstruoja supratimą apie žmogaus anatomiją ir fiziologiją, endogeninių ir egzogeninių veiksnių poveikį odos būklei, klientų estetinių poreikių vertinimo kriterijus ir metodus.
2. Profesinėje veikloje taiko darbo saugos, higienos, ergonomikos reikalavimų, bei klientų etinių ir teisinių interesų apsaugos principus.
3. Analizuoja kosmetinių medžiagų ir priemonių paskirtį ir poveikį atsižvelgiant į kliento poreikius ir atliekamos procedūros pobūdį.
4. Parengia trumpalaikius ir ilgalaikius kosmetologinės priežiūros planus pagal kliento poreikius numatant artimuosius ir tolimuosius tikslus.
5. Atlieka kosmetines procedūras parenkant kosmetinius gaminius, priemones, medžiagas ir įrangą, bei kritiškai vertinant kosmetologinių procedūrų kokybę ir veiksmingumą.
6. Planuoja, organizuoja grožio ir sveikatingumo paslaugų veiklą dirbant autonomiškai ir komandoje, bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais, bei vykdo profesinės patirties sklaidą.
7. Analizuoja ir apibendrina praktinę patirtį profesinėje veikloje, nuolat mokosi kintančioje nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkose ir konsultuoja klientus grožio ir sveikatingumo srityse.
8. Geba atlikti empirinius tyrimus, rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus profesinės veiklos bei problemoms spręsti.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas ir / ar kvalifikacinis egzaminas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (123 kreditai): Anatomija ir fiziologija, Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai, Biochemija, Darbo vietos ergonomika ir higiena, Odos histologija, Profesinė ir užsienio kalba (anglų), Bendroji ir klinikinė patologija, Dermatovenerologija, Kosmetinė chemija, Dekoratyvinė kosmetologija, Bendroji kosmetologija, Manikiūras ir pedikiūras, Kosmetinės veido priežiūros pagrindai, Plaukų šalinimo metodai, Profesinė etika ir bendravimo psichologija, Medžiagotyra ir kosmetinės priemonės, Aparatinė kosmetologija, Farmakologija ir toksikologijos pagrindai, Kūno priežiūros procedūros, Sveika gyvensena, Pirmoji medicinos pagalba, Kosmetinės veido priežiūros procedūros, Grožio paslaugų verslas ir administravimas, Verslumo ugdymas ir rinkodara, Spa filosofija ir procedūros, Taikomųjų tyrimų metodologija, Estetinė ir klinikinė kosmetologija.
Bendrosios ir dalykinės kompetencijos yra integruotos studijų krypties dalykuose ir yra ugdomos visame studijų procese.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (42 kreditai): Makiažo, manikiūro ir pedikiūro praktika, Kosmetinės priežiūros konsultanto praktika, Veido ir kūno priežiūros procedūrų praktika, Klientų aptarnavimo praktika, Baigiamoji grožio terapijos praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).


Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų procese akademinės žinios integruojamos į profesinę veiklą. Grožio terapijos mokymo laboratorijose įrengtos simuliacinės darbo vietos, atitinkančios realias darbo vietas profesinėje srityje. Mokymo bazėse įrengtos patalpos sveikatingumo ir SPA / vandens procedūroms.
Studentai susipažįsta su profesine veikla, grožio paslaugų rinka ir pan., organizuojant ekskursijas į SPA centrus, kviečiant svečius - grožio industrijos atstovus, kurie pasidalina praktine darbo patirtimi.

Profesinės veiklos galimybės:
Grožio terapijos studijų programos absolventai galės dirbti grožio terapeutais / kosmetologais grožio paslaugas teikiančiose įmonėse: kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, sveikatingumo centruose, vizažo studijose, Spa centruose, sanatorijose ir pan., teikti grožio paslaugas nespecializuotose vietose, vykdyti individualią veiklą, dirbti konsultantais kosmetikos parduotuvėse, organizuoti ir vykdyti grožio paslaugų verslą: kosmetologinės įrangos ir / ar priemonių reklamą ir platinimą; organizuoti ir vykdyti švietėjišką veiklą ir kt.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.