Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinės technologijos (anglų k. - Information Technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6612

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Informacinių sistemų technologijų studijų programoje studijuojami: operacinės sistemos, duomenų struktūros ir algoritmai, informacinės sistemos, duomenų bazės, verslo informacijos sistemos, programavimo pagrindai, internetines technologijos, objektinis programavimas, HTML technologijos, kompiuterinių tinklų pagrindai bei kiti dalykai.
Informacinių sistemų technologijų studijų programos specializacijos: Kompiuterinių sistemų projektavimas (Taikomasis programavimas, Kompiuterinių sistemų projektavimas, Programų inžinerija) ir Kompiuterinis dizainas ir multimedija (Multimedija, Kompiuterinis dizainas, Maketavimas). Studijų programos specializacijų dalykai parinkti taip, kad, įgiję profesijos žinių ir susiformavę praktinius gebėjimus, absolventai įgytų kompetencijas savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą įvairiose įmonėse ar organizacijose.
Studijų metu atliekamos 6 praktikos: taikomųjų programų, informacijos sistemų kūrimo, profesinių įgūdžių lavinimo, programavimo, specializacijos I, II, specialybės baigiamoji. Praktikų apimtis – 30 kreditų.