Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinė pedagogika (anglų k. - Social pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

SU_Socialine pedagogika_B_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121MX043

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji socialinės pedagogikos bakalaurai, socialiniai pedagogai studijuoja bendrosios ir socialinės psichologijos, bendrosios ir specialiosios pedagogikos pagrindų, sociologijos, socioedukacinio darbo su neįgaliais asmenimis, socioedukacinio darbo su vaikais ir jaunimu, socioedukacinio darbo su deviantinėmis asmenybėmis, socialinio darbo su šeima ir kitus studijų programos dalykus.
Praktinės studijos vyksta I, III ir IV kursuose. Jos yra "smūginio" pobūdžio, t.y. studentai atlieka kelių savaičių praktiką socialinės tarnybos, globos, švietimo ir ugdymo institucijose. Praktinių studijų trukmė - 600 val.
Socialinės pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.