Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biologija (anglų k. - Biology)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116
Bakalauro diplomas, 6116
Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

LEU_ Biologija_BA_2014.doc

Valstybinis kodas

6121MX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji biologijos bakalaurai studijuoja augalų anatomiją ir morfologiją, citologiją, histologiją ir embriologiją, bestuburių zoologiją, stuburinių zoologiją, mikologiją ir algologiją, stuomeningų augalų sistematiką, žmogaus anatomiją, augalų fiziologiją, bendrąją genetiką ir kt. Be to, jie studijuoja pedagogiką ir psichologiją, sveikatos ugdymą, užsienio kalbą, biologijos didaktiką ir biologijos mokymo metodikas ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas laboratorijose ir gamtoje bei pedagoginė praktika mokykloje. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, biologijos mokymo įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo ir kt. gebėjimai.
Biologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti biologijos mokytojais.