Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinių įgūdžių ugdymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3410011

Valstybinis kodas

307001101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Nereglamentuojamas

Įgyjamas išsilavinimas

Nereglamentuojamas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Nėra duomenų

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Nėra duomenų

Mokymo kalba

Nėra duomenų

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo pavadinimas, lygmens kodas, pažymėjimo kodas

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, 3701
Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, 3702

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

Nėra duomenų
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Aprašymo santrauka

Nėra duomenų