Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540716

Valstybinis kodas

P42071601

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-12

Programos moduliai

20313

Programos apimtis kreditais

90
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai paruošti laivo korpusą laivo sistemų montavimo darbams, paruošti laivų sistemų vamzdžius ir surinkti mazgus, montuoti laivų sistemų vamzdynus ir įrenginius statomuose laivuose, nustatyti ir remontuoti laivų sistemų vamzdynų ir įrenginių defektus remontuojamuose laivuose, skirti darbus žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, instruktuoti juos ir prižiūrėti jų veiklą. Programoje numatyti 7 privalomieji moduliai: Šaltkalvystės darbų atlikimas; Rankinis elektrolankinis suvirinimas glaistytu elektrodu; Metalų pjovimas dujomis ir plazma; Laivo korpuso paruošimas laivo sistemų montavimo darbams; Laivų sistemų vamzdžių paruošimas ir mazgų surinkimas; Laivų sistemų vamzdynų montavimas, išmontavimas ir remontas; Laivų sistemų įrenginių montavimas, išmontavimas ir remontas. Programoje yra 2 privalomai pasirenkamieji: Pusiau automatinis vamzdžių suvirinimas prikabinimu lydžiuoju elektrodu apsauginių dujų aplinkoje; Vamzdžių suvirinimas nelydžiuoju volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje. Taip pat – 2 pasirenkamieji moduliai: Denio ir borto įrangos montavimas; Išmetimo sistemų montavimas laive. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: laivų sistemų vamzdžių žymėjimas ir pjovimas; vamzdžių galų apdirbimas užduotyje nurodytiems vamzdžių sujungimo tipams; pagal duotus brėžinius vamzdynų mazgų surinkimas, jų sujungimas į sistemą. Vamzdynų montavimo brėžinių skaitymo įgūdžiai. Laivų sistemų vamzdynų montavimo, išmontavimo arba remonto darbų organizavimo plano sudarymas Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję laivų korpusų surinkėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairiose laivų statybos ir laivų remonto įmonėse. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinierinės studijų krypties programas.