Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinių sistemų diegimas ir priežiūra (anglų k. - Information Systems Implementation and Support)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6608

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-33

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX034

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550710

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji informacinių sistemų diegimo ir priežiūros specialistai studijuojami studijų krypties dalykai: Algoritmai ir duomenų struktūros; Operacinės sistemos ir kompiuterių priežiūra; Fizika; Taikomoji matematika; Duomenų bazės ir jų sistemos; Taikomasis programavimas; IS analizė ir projektavimas; IS diegimas, testavimas ir eksploatavimas; Kompiuterinė ir inžinerinė grafika; Vadyba ir ryšių su klientais valdymo sistemos; IS auditas ir kt.; papildomi dalykai skirti pagilinti studijų krypties kompetencijas ir įgyti gretutinės vadybos krypties žinių: Personalo vadyba ir jos IS; Materialinių resursų apskaita ir jos IS; Rizikos valdymo teorija ir kt.
Programoje numatyti laisvai pasirenkamieji dalykai: Filosofija. Logika. Psichologija ir verslo etika. Žmogaus-kompiuterio sąsajos elementai ir kt.
Vykdomos šios praktikos : Kompiuterių priežiūros praktika įmonėje; Duomenų bazių ir programavimo praktika; Verslo praktika įmonėje (imitacinės įmonės pagrindu); Baigiamoji praktika IS paslaugų įmonėje. Praktikų apimtis – 30 ECTS kreditų. Jų metu susipažįstama su konkrečiomis Lietuvoje ir užsienyje įmonių veikloje naudojamomis IS, studijuojami verslo procesai, įtvirtinami ir tobulinami informacinių sistemų diegimo, priežiūros, duomenų bazių kūrimo ir taikymo gebėjimai.
Studijų pabaigoje rengiamas ir ginamas baigiamasis darbas. Programoje galima rinktis ir gretutines vadybos studijas ir įgyti dvigubo laipsnio informatikos inžinieriaus ir vadybos profesinį bakalauro laipsnį.