Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų gamybos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520723

Valstybinis kodas

P32072301

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Tekstilė (apranga, avalynė ir oda)

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų gamybos operatorius, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų gamybos operatorius, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-01-02

Programos moduliai

20242

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų gamybos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai formuoti, sujungti ir apdirbti techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų sluoksnį, kontroliuoti techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų kokybę. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 4 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų sluoksnio formavimas, Techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų sluoksnio sujungimas, Techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų sluoksnio apdirbimas, Techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų kokybės kontrolė. Taip pat – 2 pasirenkamieji moduliai: Techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų pakavimas, Techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų sandėliavimas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: parinkti žaliavas techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų gamybai pagal technologijos korteles, paruošti įrangą techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų sluoksniui formuoti, paruošti įrangą techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų sluoksniui apdirbti, fiksuoti techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų defektus dokumentuose. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų gamybos operatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų gamybos įmonėse. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo tekstilės inžinerijos studijų krypties programas.