Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540920

Valstybinis kodas

T43092001

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinė gerovė (plačiosios programos)

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Socialinio darbuotojo padėjėjas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 1, Metais
Grupinio mokymosi, 1,39999997615814, Metais
Grupinio mokymosi, 1,5, Metais
Grupinio mokymosi, 1,89999997615814, Metais
Grupinio mokymosi, 2, Metais
Grupinio mokymosi, 39, Savaitėm
Grupinio mokymosi, 40,5, Savaitėm
Grupinio mokymosi, 46, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Socialinio darbuotojo padėjėjas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-03

Programos moduliai

20148
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus, socialinio darbuotojo padėjėją, gebantį teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (socialinę priežiūrą ir socialinę globą) asmenims klientų namuose, socialinių paslaugų, socialinės globos ir kitose socialinėse įstaigose, bendrauti ir bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka, dirbti komandoje, besivadovaujantį etikos normomis bei sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas: informacijos valdymo, socialinės paramos, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimo, slaugomo asmens priežiūros, higienos įgūdžių palaikymo, socialinių paslaugų poreikio analizavimo, socialinio darbo pagrindų ir vertybių taikymo, socialinių projektų rengimo, profesinės užsienio kalbos žinių taikymo, bendravimo su klientais ir jų artimaisiais. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.