Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonterio modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541041

Valstybinis kodas

P43104104

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonteris, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 1, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonteris, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-03

Programos moduliai

20142
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonterio modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonterį, kuris, atsižvelgdamas į norminę techninę dokumentaciją, savarankiškai gebėtų prižiūrėti ir remontuoti geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemas, įrenginius. Programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 3 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Geležinkelio automatikos sistemų schemų taikymas, Geležinkelio automatikos sistemų priežiūra ir remontas, Elektros tiekimo įrenginių priežiūra ir remontas. Taip pat 2 pasirenkamieji moduliai: Elektrotechninių medžiagų automatikai parinkimas, Litavimo ir šaltkalvystės darbų atlikimas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: naudotis geležinkelio automatikos sistemų schemomis, prižiūrint ir remontuojant įrenginius, atlikti geležinkelio centralizacijos valdymo ir kontrolės aparatūros priežiūros ir remonto darbus, atlikti pusiau automatinės kelio blokuotės, automatinės kelio blokuotės ir automatinės kelio blokuotės su tonalinėm bėgių grandinėm įrangos priežiūros ir remonto darbus, atlikti geležinkelio kontaktinio tinklo remonto darbus. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonterio kvalifikaciją, galės dirbti geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonteriu geležinkelių transporto įmonėse. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo transporto studijų krypties programas.