Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vertimas ir redagavimas (anglų k. - Translation and Editing)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Vertimas

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-18

Akreditavimo vertinimo išvados

MRU_Vertimas_2021.pdf
Išvadų išrašo vertinimas_MRU_Vertimas_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121NX054

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji vertimo ir redagavimo specialistai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus (privalomą dalyką - filosofiją, ir du pasirenkamus dalykus), studijų krypties dalykus ir laisvai pasirenkamus dalykus.
Studijų krypties dalykai sudaro du pagrindinius studijų blokus:
1. Kalbos ir literatūros studijos (
Šiuolaikinė anglų kalba ir literatūra, Dabartinė lietuvių kalba ir jos kultūra, Antroji užsienio kalba, Kalbotyros įvadas, Gretinamoji leksikologija ir leksikografija, Literatūros analizės pagrindai, Visuotinė literatūra, lyginamoji literatūra ir kt.).
2. Vertimo ir redagavimo studijos (Vertimo pradmenys, Vertimo praktikumas, Dalykinė anglų kalba ir vertimas, Literatūrinio teksto analizė ir vertimas, Verstinio teksto redagavimas).
Kiekvienų akademinių metų pabaigoje studentai atlieka profesinę praktiką: Pažintinę vertimo praktiką (162 val.), Vertimo praktiką (162 val.), Redagavimo praktiką (162 val.), ir paskutinio semestro pabaigoje - Kvalifikacinę vertimo ir redagavimo praktiką (162 val.).
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu, kuriam skiriama 324 val.