Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kultūros vadyba ir kultūros politika (anglų k. - Culture Management and Culture Policy)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-25

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6123LX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programą sudaro šie pagrindiniai blokai:

Studijų krypties privalomi dalykai – 171 kreditų.
Bendrojo universitetinio lavinimo privalomi dalykų - 24 kreditai.
Pasirenkami dalykai – 87 kreditai (iš kurių reikia pasirinkti 45)

Svarbiausi programoje studijuojami dalykai: “Kultūros vadyba”, “Kultūros politika”, “Kultūros projektų vadyba”, “Kultūros marketingas”, “Lyderystė”, “Ryšiai su visuomene”, “Kultūros paveldas ir turizmas”, “Kultūros sociologija”.
Studijų metu atliekama institucinė praktika ir projektinė praktika, kurių trukmė 1 mėn. Praktinius įgūdžius lavina kursai: “Vizualių menų kuratorystės teorija ir praktika” bei “Audiovizualių menų prodiusavimo teorija ir praktika
Studijų programos sandara atliepia būsimų specialistų – kultūros vadybininkų – žinių ir įgūdžių poreikius, susietus su naujomis, specialybinio lauko kompetencijomis.
Siekta, kad studentai įgytų visų sričių, kuriose planuojama jų karjera, bazinių žinių, įgalinančių veikti skirtinguose kontekstuose, atlikti tarpininkų vaidmenį, bei išsamių vadybos, marketingo ir ypač kultūros ir meno žinių, suteikiančių gebėjimų priimti atsakingus ir profesionalius specialybinius sprendimus.