Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos (anglų k. - Philosophy of Culture and Media)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filosofija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Filosofija ir etika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX070

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450223

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programoje numatyti 19 studijų krypties dalykų, kurie įtvirtinami 405 val. (15 ECTS kr.) praktikoje. Studentams suteikiamos galimybės rinktis praktikų profilį. Siūlomi 8 praktikų variantai, kurie gali būti atlikti Scenos ir estetikos mokykloje, Klaipėdos regiono kūrybinių industrijų asociacijos įstaigose ir įmonėse, Klaipėdos muzikiniame ir Dramos teatruose, (Ne)formalioje Klaipėdos meno scenoje, Klaipėdos savivaldybėje, Klaipėdos Balticum televizijoje, Vakarų ekspresas redakcijoje ir kt. kultūros ir švietimo institucijose. Gilesnei specializacijai numatyti 9 dalykai. 20% t.y. 12 dalykų po šešis ECTS kr. studentai renkasi iš alternatyvų, kurias dėsto skirtingi dėstytojai. Programoje numatyta 12 ECTS kr. laisvai pasirenkamiems dalykams ir 18 ECTS kr. – bendriesiems universitetiniams dalykams: informacinių technologijų pagrindams, profesinei užsienio kalbai ir specialybės kalbai.
Studentai gali rinktis du programos variantus: su gretutinėmis studijomis ir be jų. Gretutinės studijų kryptys: Anglų filologijos studijų programa; Vokiečių filologijos studijų programa; Prancūzų filologijos studijų programa; Rusų filologijos studijų programa. Gretutinių studijų dalykus studentai gali pasirinkti pirmaisiais, antraisiais arba trečiaisiais studijų metais.
Kultūros ir medijų filosofijos kryptis programoje dėstoma chronologine tvarka, kiekvienam semestrui skiriant po vieną filosofijos istorijos etapą: antika, viduramžiai, naujieji, XIX ir XX amžiai. Gilesniam kultūros filosofijos pažinimui, įvedami kultūros semiotikos, Rytų kultūros filosofijos, kultūrologinės religijos semiotikos, audiovizualinės kultūros, interaktyvios komunikacijos filosofijos, preformanso meno dalykai. Susipažinimui su filosofine medijų refleksija ir medijų mokslais studentams parengti dalykai: medijų ontologija, medijotyra, muzika audiovizualinėse medijose, medijų etika, fotografinio vaizdo estetika bei pasirenkamos praktikos. Studentų žinios, atsižvelgus į ugdomas kompetencijas, papildomos archainiams mitams ir baltų simbolių intertekstualumui skirtais dalykais, po vieną semestrą skiriama lotynų ir profesinei užsienio kalbai. Filosofinio mąstymo įgūdžiai ugdomi dėstant logiką, mokslinio darbo pagrindus ir kūrybinio rašymo disciplinas. Studentai supažindinami su socialinio teatro pedagogika, būtina profesinėje veikloje. Studijų programa baigiama absolvento kompetencijos įvertinimu, ginant baigiamąjį darbą. Apgynus darbą, suteikiamas kultūros filosofijos bakalauro laipsnis.