Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai (anglų k. - Real Estate Cadastral Measurements)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Matavimų inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6623

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX031

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550731

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto formavimo specialistai studijuoja geografines informacines sistemas, kelius ir kitus linijinius statinius, kadastrinius matavimus, kompiuterinę grafiką, kraštotvarką ir aplinkosaugą, matavimų pagrindus ir jų rezultatų apdorojimą, nekilnojamojo turto administravimą ir registrą, statybos pagrindus ir pastatus, teritorijų planavimą, žemės ir nekilnojamojo turto teisę ir kt.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: geodezijos, kadastrinių matavimų, kartografavimo ir gamybinė nekilnojamojo turto formavimo praktikos. Praktinių studijų trukmė – 21 savaitė. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su geodeziniais prietaisais, kartografinės medžiagos rengimo, topografinių planų sudarymo, nekilnojamojo turto vertinimo ir kt. gebėjimai.
Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto formavimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekantiems tapti kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto formavimo specialistais.