Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompiuterių inžinerija (anglų k. - Computer engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX044

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji kompiuterių inžinerijos bakalaurai studijuoja matematiką, elektrotechniką, ekonomiką, vadybą, kompiuterių tinklus, kompiuterių diagnostiką, kompiuterių sistemų projektavimą, interneto technologijas, mikroprocesorius, mikrovaldiklius, įterptinių kompiuterių projektavimą.
Kompiuterių inžinerijos studijų programoje numatytos 2 specializacijos: Kompiuterių technika ir Įterptiniai kompiuteriai.
Praktinės studijos vyksta profesinės praktikos metu. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami inžinerinio darbo įgūdžiai, problemų sprendimo ir kt. gebėjimai.
Kompiuterių inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti kompiuterių inžinerijos specialistais.