Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto kokybė ir sauga (anglų k. - Food Quality and Safety)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Maisto studijos

Studijų krypties šaka

Maisto žaliavų kokybė ir sauga

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė ir veterinarija (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121IX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450810

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos turinys. Pagrindinis Maisto žaliavų kokybės ir saugos studijų programos tikslas - parengti morališkai brandžius, aukštos kvalifikacijos maisto žaliavų kokybės ir saugos specialistus, imlius mokslo naujovėms, kritiškai ir savarankiškai mąstančius, žinančius šių žaliavų įvairovę bei cheminę sudėtį, auginimo technologijas, gebančius analizuoti jų kokybinius pokyčius, turinčius darbo laboratorijoje įgūdžius, taikančius žinias profesinėje karjeroje maisto žaliavų gamybos ir apdorojimo įmonėse, valstybės ir savivaldos, agrarinės aplinkos institucijose bei kuriant konkurencingą verslą.
Į pirmosios pakopos studijų programą priimami asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, pagal konkursines eiles, pagrindiniai kriterijai bus vidurinės mokyklos programos keturių konkursinių mokomųjų dalykų įvertinimai, pagrindinis – biologija, kiti – chemija, lietuvių kalba, užsienio kalba.
Būsimieji Maisto žaliavų kokybės ir saugos bakalaurai studijuoja šiuos privalomuosius studijų pagrindinės krypties dalykus: Žemdirbystės sistemos, Augalinės maisto žaliavos, Gyvūninės maisto žaliavos, Maisto žaliavų perdirbimas, Maisto žaliavų perdirbimo inžinerija, Maisto saugos ir kokybės valdymo sistemos, Instrumentinė ir juslinė maisto žaliavų analizė, Maisto mikrobiologija ir toksikologija, Žmogaus mitybos fiziologija, Maisto ūkio ekonomika.
Studijų programa specializacijų neturi.
Numatyta 17 kreditų profesinės veiklos praktika.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas Maisto žaliavų kokybės ir saugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Maisto žaliavų kokybės ir saugos studijų programą, studijas galima tęsti Biomedicinos mokslų srtities magistrantūros studijų programose.