Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automobilių transporto inžinerija (anglų k. - Automobile Transport Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Transporto inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6612

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

AK_Automobilių techninis eksploatavimas _2015.pdf

Valstybinis kodas

6531EX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550710

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Automobilių techninio eksploatavimo studijų programoje studijuojami:
1) Bendrojo lavinimo modulis (bendrieji koleginių studijų dalybai);
2) Bendrųjų inžinerijos pagrindų modulis I ir II, Automobilių inžinerijos pagrindų, Automobilių ir techninės priežiūros, Įmonių ekonomikos ir verslumo, Automobilių diagnostikos ir remonto, Lengvųjų automobilių ir motociklų serviso arba Krovininių automobilių serviso moduliai
- Studijų metu atliekamos 3 praktikos: verslumo mokymo praktika, profesinė praktika, baigiamoji praktika. Verslumo mokymo praktika atliekama kolegijoje. Kitos praktikos atliekamos autoserviso ir transporto įmonėse. Praktikų apimtis - 30 (iki 2011 m. rugsėjo 1 d. - 24) kreditai. Baigiamosios praktikos vieta derinama su baigiamojo darbo tema ir atitinka tai darbo vietai, kuriai rengiamas absolventas.
- Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigus programą suteikiamas Automobilių transporto inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis.