Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Viešbučių ir restoranų verslas (anglų k. - Hotel and Restaurant Business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

VK Hotel and Restaurant Business_PBA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531LX047

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslai:
Rengti verslo specialistą, gebantį prisitaikyti prie kintančios svetingumo verslo aplinkos, šiuolaikinių darbo rinkos reikalavimų, gebantį atlikti verslo situacijos analizę, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti viešbučių, restoranų ir jų padalinių veiklą, parinkti apgyvendinimą pagal svečių poreikius, organizuoti svečių aptarnavimą restoranuose ir baruose, užtikrinti veiklos kokybę, valdyti turimus materialinius ir finansinius išteklius, lietuvių ir užsienio kalbomis bendrauti su svečiais ir partneriais, valdyti pokyčius, įkurti svetingumo įmonę ir jai vadovauti.
Studijų rezultatai:
Tobulėti ir vystyti gebėjimus pagal asmeninį pasirinkimą ir poreikius. Taikyti vadybos ir verslo aplinkos pažinimo metodus, valdyti žmogiškuosius išteklius.
Taikyti svetingumo standartus, valdyti viešbučių ir restoranų paslaugas. Analizuoti svetingumo verslo rinką, vertinti verslo aplinką ir planuoti veiklą. Valdyti ir kontroliuoti finansinius ir materialinius išteklius bei valdyti pokyčius.
Analizuoti ir užtikrinti svečių poreikius, rengti ir įgyvendinti svetingumo projektus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Kūrybiškumą skatinanti metodika „Creativity platform“, užduotys panaudojant ,,Fidelio’’ir ,,Chef Files’’ svetingumo programas, situacijų analizė, diskusijos, paskaitos, seminarai, situacijų modeliavimas, savarankiški darbai, individualios ir grupinės užduotys, literatūros studijos, aplanko metodas, idėjų generavimo sesija, lyginamoji analizė, ekskursijos, simuliacija, pažangios patirties analizė, refleksijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai (raštu ir/ar žodžiu), savarankiški darbai, egzaminas arba projektas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Socialinė verslo aplinka (sociologija, verslo psichologija, verslo teisė); Ekonomika (ekonomikos teorijos, ekonomikos statistika); Rinkodara
 (svetingumo rinkodara, paslaugų pardavimas, elektroninė rinkodara); Apgyvendinimo paslaugų valdymas (apgyvendinimo paslaugos, priėmimo skyriaus darbas, viešbučių valdymo sistemos); Maitinimo paslaugų valdymas (gamybos ir tiekimo organizavimas, maisto ruošimo organizavimas integruojant higienos pagrindus, restoranų ir barų darbo organizavimas); Verslo anglų kalba; Verslo vokiečių kalba; Vadyba
 (vadyba, įmonės steigimas); Svetingumo projektų valdymas
 (konferencijų ir renginių vadyba, pobūvių organizavimas, laisvalaikio organizavimas, pasaulio šalių patiekalų technologija); Įmonių materialinių ir finansinių išteklių valdymas (įmonės ekonomika, finansai, buhalterinė apskaita, verslo informacijos valdymas); Darnioji plėtra (įmonių socialinė atsakomybė, verslo etika, darbo ir civilinė sauga); Komunikacija
 (specialybės kalba, iškalba, tarpkultūrinė komunikacija). Svetingumo profesinė praktika; Baigiamoji praktika; Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamųjų dalykų modulis. Renkamasi iš VK siūlomų laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Laisvai pasirenkamų dalykų kreditų suma lygi 10 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Darbas su inovatyviomis svetingumo IT sistemomis: Fidelio, Chef Files, Sim Venture;
Bendradarbiavimas su Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija bei svetingumo verslo atstovais: Kempinski, Holiday Inn, Radisson Blu, Vilnius Grand Resort ir kitais;
Praktikos užsienyje, pasirenkant praktikos vietą iš plataus partnerių sąrašo;
Susitikimai su viešbučių ir restoranų verslo atstovais, mokomosios išvykos į viešbučius ir restoranus;
Mokymasis paklausių svetingumo sektoriuje kalbų: kinų, ispanų, italų ir kitų.
Problemų sprendimui taikoma Danijos Olborgo universiteto mokslininkų sukurta „Kūrybinės aikštelės“ („Creative Platform“) metodika;
Darnios plėtros principų taikymas viešbučių ir restoranų versle.
24 praktikos realioje darbo aplinkoje savaitės.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gebės dirbti viešbučių ir restoranų paslaugas teikiančių įmonių vadovų asistentais, svečių priėmimo administratoriais, pardavimo ar rezervacijų vadybininkais. Gebės planuoti renginius, vadovauti įmonės padalinių darbui, įkurti svetingumo įmonę (kavinę, restoraną, kaimo turizmo sodybą, viešbutį ar kt.) ir vadovauti jos darbui.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai studijas gali tęsti pagal universitetinių studijų bakalauro ir magistro programas Lietuvoje ir užsienyje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-27