Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Duomenų analizės technologijos (anglų k. - Data Analysis Technology)

Studijų krypties grupė

Matematikos mokslai

Studijų kryptis

Statistika

Studijų krypties šaka

Taikomoji statistika

Švietimo sritis

Matematika ir statistika

Švietimo posritis

Statistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Matematikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

VGTU VilniusTech Statistikos krypties išorinio vertinimo išvados 2022.pdf

Valstybinis kodas

6121AX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450542

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti duomenų analizės specialistus, gebančius taikyti matematinės statistikos ir informatikos žinias, reikalingas didžiųjų duomenų analizei, įgijusius praktinių darbo įgūdžių, atliekant individualius arba grupinius statistikos projektus ir įgijusius žinių ir kompetencijų savarankiškam mokymuisi ir studijoms antroje studijų pakopoje.

Studijų rezultatai:
• parinkti tinkamą tiriamųjų didelių duomenų rinkinių matematinį statistinį modelį;
• atlikti realiųjų didelių duomenų rinkinių statistinę analizę bei prognozę;
• vertinti, interpretuoti ir apibendrinti statistinio tyrimo rezultatus ir pateikti išvadas bei rekomendacijas;
• naudoti specializuotų kompiuterinių programų paketus, programuoti įvairiomis programavimo kalbomis;
• dirbti grupėse pagal šiuolaikinius grupinio darbo valdymo principus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, laboratoriniai darbai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Algoritmai ir duomenų struktūros
Asmeniniai finansai
Baigiamasis darbas
Diferencialinis skaičiavimas
Diskrečioji matematika
Diskrečių struktūrų statistinė analizė
Duomenų analizė
Duomenų bazių valdymas
Duomenų klasifikavimo metodai
Ekonomika
Filosofija
Gamybinė praktika
Imčių metodai
Integralinis skaičiavimas
Įvadas į grafų teoriją
Įvadas į neuroninius tinklus
Įvadas į studijas
Laiko eilučių analizė
Matematinė statistika
Matricinis skaičiavimas
Optimizavimo metodai
Pažintinė praktika
Procesų ir automatų teorija
Programavimas Python
Regresinė analizė
Rinktiniai analizės skyriai
Skaitiniai metodai
Specialybės kalbos kultūra
Specialybės užsienio kalba
Statistikos programinė įranga
Stochastinis modeliavimas
Teisė
Tiesinė ir vektorinė algebra
Tikimybių teorija
Užsienio kalba
Vadyba
Vaizdų analizės metodai
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Etika
Logika
Masinio aptarnavimo teorija
Matematinio modeliavimo pagrindai
Patikimumo teorija
Statistinė kokybės kontrolė
Technometrija
Ūkio statistika
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Didelių duomenų analizės specialistų paklausa darbo rinkoje pasaulyje pastaraisiais metais labai padidėjo. Prognozuojama, kad ateityje tokių specialistų poreikis tik didės. Geros matematikos ir informacinių
technologijų žinios, loginis analitinis mąstymas leis ieškoti naujų technologinių sprendimų, kurti naujas paslaugas. Baigę šią studijų programą
galėsite dirbti didelių duomenų analitikais, verslo sistemų analitikais, rizikos vertinimo specialistais, projektų vadovais įvairiose verslo ir valstybinėse
įmonėse Lietuvoje bei užsienyje.
Tolesnių studijų galimybės:
Galima tęsti studijas antroje studijų pakopoje.