Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Globalus verslas ir modernioji rinkodara (anglų k. - Global Business and Modern Marketing)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

MRU Verslo krypties išvados SV4-85_2022.pdf
MRU verslo studijų krypties išorinio vertinimo išvadų išrašas SV4-85 EN LT.pdf

Valstybinis kodas

6121LX053

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

- programos turinys (pagrindiniai studijų dalykai ir praktika)
Būsimieji verslo sistemų kūrimo ir valdymo specialistai studijuoja:Verslo pagrindai, Vadyba, Buhalterinė apskaita, Marketingo pagrindai, Verslo sistemų kūrimas ir tinklaveika, Rinkos tyrimai ir įžvalgos, Inovacijų vadyba, Tarptautinis verslas, Verslo strategijos ir konkurencingumas, Verslo rizikos valdymas.
Paskutiniame studijų semestre studentai atlieka 400 val. praktiką įvairiose verslo įmonėse.