Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinės technologijos (anglų k. - Information Technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

UAB "Baltic Amadeus"

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų specialistus, gebančius būti lyderiais kuriant, vystant ir naudojant sudėtingas ir daugialypes kompiuterių ir programinės įrangos sistemas pramonėje, versle, moksle, užimti analitikų, projektuotojų, projektų vadovų, programuotojų IT projektuose pozicijas, tęsti studijas magistrantūroje.
Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos sudėtis: duomenų valdymas – 9%; kompiuterijos valdymas ir sauga – 17%; programavimas ir informacinės technologijos – 17%; IT verslas – 14%; matematika – 12%; pasirenkamieji dalykai, profesinė praktika ir baigiamasis darbas – 24 %; bendrųjų universitetinių studijų dalykai – 7%.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigęs informacinių technologijų studijų programą absolventas galės sėkmingai dirbti bet kurioje įmonėje, kaip programinės įrangos ir kompiuterinės technikos priežiūros specialistas ir (arba) informacinių sistemų integracijos specialistas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigęs informacinių technologijų studijų programą ir gavęs informatikos bakalauro laipsnį turės galimybę tęsti studijas magistrantūroje tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslo institucijose.