Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medicinos biologija (anglų k. - Medical biology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Medicina

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicina

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-105_VU_Medicinos biologija_M_2016.pdf

Valstybinis kodas

6211GX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470912

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kvalifikuotus medicinos biologijos specialistus, gebančius taikyti laboratorinės medicinos žinias, dirbti mokslo tiriamąjį darbą, analitiškai mąstyti.
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs Medicinos biologijos programą, turi pagrindinių klinikinių laboratorinių metodų įgūdžius, gebėjimą parinkti, įdiegti ir naudoti analizės metodus ir aparatūrą, savarankiškai interpretuoti tyrimų rezultatus. Geba kontroliuoti paskirtų tyrimų tikslingumą, ekonominį pagrįstumą, naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti mokslo tiriamąjį darbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita; Praktiniai užsiėmimai; Atvejo analizė; Dalykinės literatūros studijavimas; Individualus vadovavimas; debatai, diskusijos, tiesioginis įgūdžių taikymas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Užduočių atsiskaitymai; Apklausa raštu, testavimas; Koliokviumas (raštu); Egzaminas (raštu)
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos dalykai suteikiantys pamatines žinias biomedicinos srityje: Patologinė fiziologija ir patologinė anatomija (10 kr.) Etika ir vadyba biomedicinoje (5 kr.) Molekulinė biologija, žmogaus molekulinė genetika ir genomika (10 kr.)
Studijų programos dalykai suteikiantys biomedicinos ir laboratorinės diagnostikos specialybines žinias: Biotechnologija (anglų kalba) (5 kr.) Klinikinė mikrobiologija, virusologija ir užkrečiamų ligų laboratorinė diagnostika (10 kr.) Klinikinė biochemija (10 kr.) Hematologija ir bendroji citologija (10 kr.) Klinikinė imunologija ir imunohematologija (5 kr.) Mokslo tiriamojo darbo rengimas (25 kr.) ir baigiamojo darbo gynimas (5 kr.)
Pasirenkamasis dalykas: Laboratorinė paveldimų medžiagų apykaitos ligų diagnostika (5 kr.); Taikomoji chromatografija (5 kr.); Ląstelių technologijos (5 kr.); Hemostaziologija(5 kr.).
Laboratorinė tiriamoji praktika (10 kr.)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra universali, suteikianti plataus pobūdžio biomedicininį išsilavinimą ir išugdanti gebėjimus kritiškai analizuoti svarbiausias teorijas, taikyti tyrimo metodus bei savarankiškai spręsti mokslines, praktines ir teorines užduotis biomedicinos srityje.
Profesinės veiklos galimybės:
Geba dirbti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose, biomedicininių, biotechnologinių ir mokslinių tyrimų laboratorijose bei mokslo institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Doktorantūros studijos (biomedicinos mokslų sritis, medicinos ir sveikatos kryptis); podiplominės studijos