Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Europos istorija (anglų k. - History of Europe)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Istorija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116
Bakalauro diplomas, 6116
Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

LEU_Istorija pagal teritorija_BA_2013.doc

Valstybinis kodas

6121NX071

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Pagrindiniai studijų dalykai: Europos priešistorė, Antikos istorija, Vakarų Europos istorija, Vidurio ir Rytų Europos istorija, Šiaurės Europos istorija, Lietuvos istorija, Lotynų kalba, Užsienio kalba, Europos teisės istorija, Europos diplomatijos istorija, Europos Sąjungos istorija ir ES institucijos.
Praktikos: archeologinė praktika (2 sav.), muziejinė arba archyvinė praktika pasirinktinai (2 sav.), europraktika su ES veikla susijusiose institucijose (2 sav.).
Baigiamasis darbas: ginamas bakalauro darbas. Reikalavimai baigiamiesiems darbams išdėstyti Istorijos fakulteto tarybos patvirtintame VPU IF kursinių, bakalauro ir magistro darbų rengimo ir gynimo reglamente. Baigusiajam suteikiamas Europos istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Tolimesnių studijų galimybės: gilesnės istorijos studijos magistrantūros pakopoje įvairiuose Lietuvos ir užsienio universitetuose; įvairios magistrinės tarpdisciplininių studijų programas.