Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Agroekosistemos (anglų k. - Agroecosystems)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Ekologija

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Augalininkystė ir gyvulininkystė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, 3, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6213DX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470811

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji ekologijos magistrai pagal studijų programą Agroekosistemos studijuoja šiuos gilinamojo lygio bei taikomuosius dalykus: žemės ūkio augalų biologija, mokslinio tyrimo planavimas ir analizė, augalų ir dirvožemio cheminė analizė, informacinės technologijos agronomijoje, agroekologija ir aplinka, pasėlių bendrijos ir jų tyrimai, piktžolių ekologija, žemės dirbimas ir aplinka, ekologinis žemės ūkis. Magistrantai pasirenka 17 kreditų programos alternatyviųjų dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.